Παρασκευή, 18 Ιουλίου 2014

κι ίσως να μην καταλάβεις ποτέ πόσο πολύτιμος είναι ο χρόνος που έχουμε 
εδώ και τώρα .

2 σχόλια: