Κυριακή, 22 Ιουλίου 2012

το καλοκαίρι είναι η εποχή που οι καρδιές τον ανθρώπων σκάνε σαν τα καρπούζια.
πιο ανοιχτές καρδιές, ποτέ άλλοτε.