Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

I don't wanna miss a thing!
I don't wanna close my eyes
I don't wanna fall asleep
cause I' ll miss you babe
and I don't wanna miss a thing!

I don't wanna miss one smile
I don't wanna miss one kiss
I just wanna be with you right here just like this
I just wanna hold you close
I feel your heart so close to mine
and stay in this moment for all the rest of time

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου